Έξυπνο σπίτι

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην επόμενη συνάντηση ολοκληρώθηκε η καταγραφή της ιδέας με την τελειοποίηση της και ζητήθηκε να αναφερθούν τα απαιτούμενα Υλικά.

Έγινε δεκτό ότι η υλοποίηση του Έξυπνου Σπιτιού θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των εργαστηρίων Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, ενώ κάποιες φορές θα απαιτηθεί και η χρήση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων λόγω της τοποθέτησης του σε αυτή. Αποφασίστηκε ότι για την πραγματοποίηση του Έργου είναι απαραίτητη η αγορά και η χρήση ενός Sonoff Smart Switch 4 καναλιών 4 θέσεων, δηλαδή ενός έξυπνου ασύρματου διακόπτη με WiFi για απομακρυσμένη διαχείριση Android (μέσω smartphone) ,όπως αυτό που φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω:

Σκοπός είναι η απομακρυσμένη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλων των συσκευών καθώς και ο έλεγχος τους.

Στις τρεις εξόδους θα συνδεθούν :

  1. 1 Έξυπνος ρευματοδότης (πρίζα)
  2. 1 κινητήρας που θα κινεί ρολό που θα ανοιγοκλείνει με σκοπό τη ρύθμιση του φωτισμού της αίθουσας
  3. Φωτισμός LED

Για τη λειτουργία της εφαρμογής θα απαιτηθεί και η τοποθέτηση ενός Πίνακα για τον κινητήρα(ρολό) με δέκτη τηλεχειρισμού.

Με βάση την παραπάνω γενική περιγραφή ζητήθηκε από τους μαθητές η σχεδίαση της προτεινόμενης εφαρμογής. Κατέληξαν στο σχέδιο της τελευταίας σελίδας, το οποίο βέβαια είναι πιθανό να υποστεί τροποποιήσεις κατά την πορεία υλοποίησης της Υποδράσης. Επίσης, ζητήθηκε από τις τρεις ομάδες να αναζητήσουν υλικό για μια από τις εξόδους (πρίζα, ρολό και φωτισμό αντίστοιχα) και να καταγράψουν ποιά επιπλέον υλικά χρειάζονται για την υλοποίηση του έργου ,καθώς και ενδεικτικό κόστος τους.

Στην επόμενη συνάντηση καταγράφησαν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και ενδεικτικό κόστος (μέσα στα όρια βέβαια του Προϋπολογισμού του Έργου).Τα σημαντικότερα είναι:

•3 κουλούρες καλωδίων 3Χ1,5 mm2(για το φωτισμό)

•3 κουλούρες καλωδίων 3Χ2,5 mm2(για τις πρίζες)

•1 ρελέ καστάνιας (για το φωτισμό)

• 1 ρελέ ράγας (για το φωτισμό)

•1 Υποπίνακας του Πίνακα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων

•5 λαμπτήρες LED 20Wο καθένας

• 2φωτοκύτταρα (για το ρολό)

• 2 ανιχνευτές κίνησης για το χώρο

•1 μεταγωγικός διακόπτης για χειροκίνητη λειτουργία

•αυτοκόλλητα κανάλια για τα καλώδια

•3 πακέτα δεματικών διαφόρων χρωμάτων

Αποφασίστηκε να αναζητηθεί η πιο συμφέρουσα προσφορά για την αγορά των παραπάνω και όποιων άλλων υλικών απαιτηθούν. Τέλος, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων μια πρώτη προσομοίωση της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μέσα στο Μάρτιο θα αγοραστούν τα υλικά και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφικό αρχείο

1)Από τη συνάντηση της δεύτερης φάσης που έγινε προσπάθεια σχεδίασης του έργου που θα παρουσιαστεί και καταγράφηκαν τα απαιτούμενα υλικά

2) Από την ίδια συνάντηση, μια πληρέστερη σχεδίαση του έργου

3,4)Από την προσομοίωση της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης του έργου (τελευταία συνάντηση)