Έξυπνο σπίτι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά το μήνα Φεβρουάριο ξεκίνησε η προετοιμασία υλοποίησης του Έξυπνου Σπιτιού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Σχέδιο Δράσης που εστάλη στο ΝΟΗΣΙΣ στα πλαίσια του προγράμματος  ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ,καθώς και τις παρατηρήσεις  αναφορικά με την Υποδράση που μας υποδείχθηκαν κατά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης.

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των μαθητών του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β Τάξη),καθώς και των μαθητών της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (τάξεις Γ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ) και υπό την παρουσία και τη βοήθεια  των τριών καθηγητών τους συζήτησαν για το ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ και τυχόν πρακτικές εφαρμογές του. Κατόπιν, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με σκοπό να βρουν υλικό για τις διάφορες εφαρμογές που συζητήθηκαν στην πρώτη αυτή συνάντηση. Στόχος ήταν να δοθούν κάποια ερεθίσματα πάνω στην πρακτική χρησιμότητα του ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ και να αποκτηθούν κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό και τους Αυτοματισμούς που απαιτούνται. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανακάλεσαν και ήδη αποκτηθείσες γνώσεις από τα Εργαστηριακά Μαθήματα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (Β τάξη) και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ  (Γ και Δ Τάξη, για όσους ήδη ανήκουν σε αυτές).

Στην επόμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα μετά συζητήθηκε το υλικό που διερεύνησαν οι διάφορες ομάδες, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε πρότασης. Οι μαθητές ,με τη βοήθεια και των καθηγητών τους κατέληξαν σε μια συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή του ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ που θεωρήθηκε ότι βρίσκεται πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους και σε όσα έχουν ήδη μάθει στο σχολείο πάνω κυρίως στους Αυτοματισμούς, αλλά και στο μάθημα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Συμφωνήθηκε, επίσης ότι η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι απαραίτητη και στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αγρινίου. Γι’ αυτό προτάθηκε η εφαρμογή αυτή να τοποθετηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολείου και να έχει σχέση με το φωτισμό της αίθουσας και με το ρολό  που κλείνει και ανοίγει ρυθμίζοντας τον εξωτερικό φωτισμό που διαχέεται στο χώρο μέσω των παραθύρων της αίθουσας. Για να έχουν οι μαθητές ολοκληρωμένη εικόνα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Αίθουσα αυτή για να γίνει παρατήρηση της υπάρχουσας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης ώστε να διατυπωθούν τυχόν προβληματισμοί για τη δυσκολία και την πρακτικότητα της εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί. Στο τέλος της δεύτερης συνάντησης ζητήθηκε από τις ομάδες να διερευνήσουν μέχρι την επόμενη φορά τρόπους υλοποίησης και να σκεφτούν τα απαιτούμενα Υλικά ώστε να προχωρήσει η Σχεδίαση του Έργου.