Έξυπνο σπίτι

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ΜΝΑΕ- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης της υποδράσης:

«Έξυπνο σπίτι»

 που υλοποιήθηκε από τον  τομέα ηλεκτρολογίας

     Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 στο χώρο του εργαστηρίου Ηλεκτρολογίας του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου στις 18:00 μμ.