Έξυπνες Πόλεις – Έξυπνες Συσκευές

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές της Γ΄τάξης της ειδικότητας Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής παρακολούθησαν στην Γλυπτοθήκη Καπράλου εκδήλωση με θέμα ‘Έξυπνες Πόλεις – Έξυπνες Συσκευές’ .

Η εκδήλωση που διοργάνωσε το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου σε συνεργασία με άλλους φορείς, είχε ως κεντρικό θέμα την παρουσίαση από τους μαθητές πληροφορικής του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου Robotics2EPAL έξυπνων λύσεων αποκομιδής απορριμμάτων μιας πόλης με τη χρήση αισθητήρων πλήρωσης κάδων και του Διαδικτύου των πραγμάτων για την ζωντανή online ενημέρωση του κέντρου αποκομιδής. Η παρουσίαση της λύσης των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου πλαισιώθηκε επιστημονικά από την ομιλία του κου Δενάζη και μουσικά από τους μαθητές του μουσικού σχολείου Αγρινίου.